Wystąpienia publiczne w biznesie

Wystąpienia publiczne to szumne hasło, które zdecydowanej większości osób kojarzy się z przemawianiem na scenie podczas konferencji, gal finałów konkursów czy innych dużych, doniosłych rangą wydarzeń. To oczywiście częściowo prawda. Wystąpieniem natomiast możemy nazwać każdą wypowiedź podczas spotkań biznesowych, networkingowych, posiedzeń zarządów, czy spotkań mniej oficjalnych, gdzie mówimy do mniejszej grupy osób czasami nawet do dwóch czy trzech.
Prezentacje wszelkiego typu, np. produktu, oferty, innowacyjnego pomysłu, zapowiedź zmiany, reorganizacji, nowego wdrożenia, to także wystąpienia publiczne. Innymi słowy w biznesie przemawianie to codzienność i nabycie kwalifikacji w zakresie wystąpień określonego typu to bardzo użyteczna kompetencja na miarę XXI wieku, a nawet powinność każdego odpowiedzialnego szefa, managera, dyrektora, właściciela i wszystkich osób, którym zależy na budowania dobrego wizerunku firmy na zewnątrz, jak i wewnątrz jej struktur.
Read more “Wystąpienia publiczne w biznesie”