„Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych”

2-dniowe, intensywne szkolenie wprowadzające
Sztuka Prezentacji„,
pozwoli Ci szybko i skutecznie opanować pakiet kluczowych kompetencji koniecznych do kreowania efektywnych prezentacji biznesowych.

Cel szkolenia

  • Podniesienie efektywności publicznych prezentacji Uczestników szkolenia.
  • Trening narzędzi perswazyjnych, retorycznych oraz interakcyjnych.
  • Wzrost pewności siebie poprzez opanowanie tremy w wystąpieniach.
  • Określenie mocnych stron Uczestnika jako mówcy oraz obszarów do dalszego rozwoju kompetencji prezentacyjnych.

Korzyści dla uczestników

  • poznanie i opanowanie parametrów dobrego wystąpienia,
  • nabycie ekskluzywnego pakietu narzędzi ułatwiających przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej prezentacji biznesowej,
  • pokonanie tremy towarzyszącej wystąpieniom i nabycie umiejętności zarządzania intensywnym stresem scenicznym,
  • przyswojenie zasad  spójnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla wzmocnienia kontaktu z odbiorcą przemówienia,
  • trzy pełne informacje zwrotne oraz trzy nagrania do dalszej analizy po szkoleniu.
  • diagnoza mocnych stron oraz potrzeb w zakresie wystąpień publicznych.

Opis

Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów z elementami merytorycznej prelekcji informacyjnej. Uczestnicy poznają składowe skryptu skutecznej prezentacji (opartego na kluczowych pytaniach). Uczą się jak efektywnie rozpoczynać i kończyć wystąpienie, oraz  tworzyć jego strukturę, odpowiadającą intencji i przesłaniu przemówienia. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat tego, jak angażować uczestników w interakcję, skupić ich uwagę, a także jak zaintrygować słuchaczy przekazywanymi informacjami. Opanowują również sztukę spójnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz uczą się panować nad stresem związanym z publiczną ekspozycją. Każdy uczestnik ma trzykrotnie okazję do bezpośredniego treningu kluczowych kompetencji (otwarcia, interakcji oraz pełnej prezentacji). Otrzymuje również kompleksowy feedback od uczestników oraz od trenera, materiały szkoleniowe, nagrania ze swoich prezentacji i rzeczową rekomendację odnośnie dalszego rozwoju kompetencji zgodnych z potrzebami.

Czas szkolenia : 16 godzin

Udostępnij ten artykuł na:

Dodaj komentarz