Wystąpienia publiczne w biznesie

Wystąpienia publiczne to szumne hasło, przeważnie kojarzone z przemawianiem na scenie podczas konferencji, gal, finałów konkursów, festiwali, czy innych dużych, doniosłych rangą wydarzeń. To oczywiście częściowo prawda. Wystąpieniem natomiast możemy nazwać także każdą wypowiedź podczas spotkań biznesowych, networkingowych, posiedzeń zarządów, czy spotkań mniej oficjalnych, gdzie mówimy do mniejszej grupy osób czasami nawet do dwóch czy trzech.
Prezentacje wszelkiego typu, np. produktu, oferty, innowacyjnego pomysłu, zapowiedź zmiany, reorganizacji, nowego wdrożenia, to także wystąpienia publiczne. Innymi słowy w biznesie przemawianie to codzienność i nabycie kwalifikacji w zakresie wystąpień określonego typu to bardzo użyteczna, wręcz niezbędna kompetencja na miarę XXI wieku, a jej szlifowanie powinno być dobrą praktyką każdego odpowiedzialnego szefa, managera, dyrektora, właściciela zarządzającego i wszystkich osób, którym zależy na budowania dobrego wizerunku firmy na zewnątrz, jak i wewnątrz jej struktur.
Read more „Wystąpienia publiczne w biznesie”